ilahə

ilahə
is. <ər.> Antik mifologiyada və bəzi dinlərdə; qadın cinsli allah. Qədim Yunanıstanda şüəra sinfi bir qissə və hekayət yazmaq istədikləri əsnada «Muza» adlı teatr ilahəsinə rücu edib ondan kömək və mədəd dilərdilər. F. K.. <Qızlar:> Çıxar Olimpə şadman; Ən işvəkar ilahələr. H. C.. Biri deyir ki, sənət təbiətin səsidir; Biri deyir ki, sənət eşqin ilahəsidir. B. V.. // Canan, məhbubə, məşuqə, dilbər; eşq pərisi. <İlyas> bahar möcüzələrinin qolları arasına girərək bələyindən çıxmış şeir ilahəsinin qolları arasında nazlanırdı. M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Ilah — Dieser Artikel oder Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (Literatur, Webseiten oder Einzelnachweisen) versehen. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst gelöscht. Hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und… …   Deutsch Wikipedia

  • Ilah — Islamic monotheism Declaration Polytheism Idolatry …   Wikipedia

  • ilah — is., Ar. ilāh 1) Bir alanda yaratıcılığı ile hayranlık uyandıran, çok beğenilen, çok tutulan kimse Müzik dünyasının ilahı. Moda ilahı. 2) din b. Çok tanrıcılıkta tanrı Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller ilah gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İlah — is., öz., din b., Ar. ilāh Tanrı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ilâh — I. (A.) [ ﺦﻝا ] ve benzerleri, ve diğerleri. II. (A.) [ ﻪﻝا ] tanrı, ilah …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • Ilah —    Moon god of the southern Semites, similar to Ilmaqah …   Who’s Who in non-classical mythology

  • ilah — ə. Allah, Tanrı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ilahə — ə. islamiyyətdən qabaq: qadın cinsindən olan büt …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • İLAH — Kendine ibadet edilen, Allah (C.C.) Her şeyden çok sevilen, tâzim ve tesbih edilen Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri.(Eğer her şey Cenab ı Hakk a isnad edilmezse, bir an ı vâhidde, gayr ı mütenahî ilahların isbatı lâzım gelir; ve bütün zerrat ı… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ilah gibi — çok yakışıklı (erkek) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”